تحقیقات بازار چیست

بر اساس تعریف جامعۀ تحقیقات بازار اروپا

تحقیقات بازار، همان جمع‌آوری و تفسیر نظام‌مند اطلاعات دربارۀ اشخاص یا سازمان با استفاده از روش‌های آماری، تحلیلی و تکنیک‌های علوم اجتماعی، برای به‌دست‌آوردن بینش یا پشتیبانی تصمیم‌گیری است.

بر اساس تعریف انجمن بازاریابی آمریکا

شناسایی نظام‌مند و عینی، جمع‌آوری، تجزیه‌و‌تحلیل و انتشار اطلاعات به‌منظور بهبود تصمیم‌گیری با شناسایی و راه‌حل مرتبط با مشکلات و فرصت‌ها در بازاریابی.

 • سوالاتی که برای شروع طراحی مطالعات بازار باید از خود بپرسیم:

  ۱٫چرا تحقیقات بازار انجام می دهیم ؟

  ۲٫وقتی تحقیقات بازار کامل شد چه کاری می خواهیم انجام دهیم؟

  ۳٫چه عاملی یا چیزی باعث ایجاد این فرصت شده و این مساله را ایجاد کرده است؟

  ۴٫چه چیزهایی در مورد این ناحیه تحقیق شناخته شده است ؟

  ۵٫مخاطب هدف ما چه کسانی هستند؟

  ۶٫چه اطلاعات مشخصی برای این تحقیق نیاز است ؟ (اندازه بازار، روند ها، رفتار خرید، نیاز مشتریان، بخش بندی و ….)

  ۷٫بودجه پیشنهادی چقدر است؟

  ۸٫آیا روش اولیه ای برای این تحقیقات وجود دارد؟

  ۹٫آیا الزامات خاصی برای گزارش وجود دارد؟

  ۱۰٫نتایج تحقیق برای چه زمانی مورد نیاز است؟

تحقيقات درباره مشتري و مصرف‌كننده

 • بررسي ويژگي‌هاي جمعيتي مشتريان محصول
 • بررسي الگوي خريد مشتريان
 • بررسي الگوي مصرف مشتريان
 • بررسي ميزان وفاداري مشتريان به برند تجاري
 • بررسي ميزان رضايت مشتريان از محصول 
 • بررسي نيازها، خواسته‌ها و انتظارات مشتريان از محصول
 • بررسي ويژگي‌هاي بازار هدف در فرايند تصميم ‏گيري خريد

تحقیقات بازار درباره محصول

 • بررسي ويژگي‌هاي محصول در مقايسه با رقبا

 • بررسي جايگاه شركت در بازار هدف (شناخت، عملكرد، نگرش، رضايت)

 • بررسي جايگاه محصولات يك شركت در بازار هدف از نظر محصول، قيمت،توزيع و پيشبرد فروش

 • پيش‌آزمون محصول جهت دستيابي به سليقه مصرف‌كنندگان

 • بررسي شاخص‌هاي محصول سهم بازار، سهم در اذهان ، نفوذ در مخاطبان، ترجيح محصول

 • بررسي بسته‌بندي محصول

بخش های مختلف تحقیقات بازار نیازمند روش های خاص خود است. 

بسته های آماری و اطلاعات استارتاپی